Obrada polovne garderobe
 
U prvom koraku u fabriku stižu takozvane originalne bale, koje pripremaju firme koje imaju akreditaciju za skupljanje polovne garderobe. U ovim balama se nalazi sve što su ljudi stavili u kontejenere za polovnu garderobu. Svaka firma ima svoj način, svoja pravila za selektiranje garderobe, i definiciju koji kvalitet odeće gde spada ali i kako se konkretna kategorija zove, iz tog razloga je moguće da se jedna kategorija kod jedne firme  zove “ekstra” a isti kvalitet kod druge firme se zove “prva klasa”. Procesiranje se vrši u sledecim koracima:

Prva faza selekcije – načelna kategorizacija:
U ovoj fazi selektiranja polovne garderobe se pravi gruba selekcija, odvaja se sve što nije koristivo, radnici  razvrstavaju original po kategorijama kao što su dečija garderoba, ženska i muška garderoba, cipele itd.

Druga faza selekcije – izbacimo oštećeno
U ovoj fazi se radi provera stanja garderobe, radnici traže greške po odeći, pokvareni rajfesluše, mrlje, rupice i razna oštećenja i detaljno sortiraju garderobu u kategorije koje firma proizvodi. Što je ostećeno to se odvaja i u zavisnosti od materijala se stavlja u kategoriju za reciklažu, čak i tu postoje razne kategorije kao što su majice, farmerke, beli pamuk, frotir, poliester  itd.  i u zavisnosti od kategorije se od toga prave mašinske krpe u za to specijalizovanoj fabrikama, pamuk se reciklira ili se reciklira na drugi način.
 
Treća faza selekcije – kontrola
U ovoj fazi se selektirana roba pregleda jos jednom radi otklanjanja mogućih greški. U Valletti srl postoji više od 120 kategorija, i u slučaju većih narudžbi se radi i selektiranje po zahtevu kupaca. Na krajnji rezultat između ostalog utice sezona, i poreklo originala, na primer garderoba može biti u istom ili veoma sličnom stanju, ipak biti stariji model. Postoji jasna razlika među originala poreklom iz raznih zemalja ali i unutar jedne zemlje, kulturne razlike i materijalno stanje na ovaj način dolaze do izražaja. U nekim zemljama brže menjaju garderobu, pak u drugim manje prate modu, duže se nose stvari. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *