Redovni kupci donesu 80 posto od ukuponog prihoda jedne dobro poslujuće prodavnice polovne garderobe, a novi kupci samo 20 posto, zbog toga vredi posvetiti malo više pažnje ovom pitanju.

Kako bi mogli navesti nove kupce da postanu redovni?

Kako možemo zadržati već postojeće redovne kupce?

Kako da “vežemo” kupca za našu prodavnicu?

Napravite “karticu lojalnosti”, i prilikom registrovanja kupca pokupite njihove podatke

Kartica treba da glasi na ime kupca, nikako ne sme biti generalna i prenosiva na drugu osobu

Kartica treba da bude jednostavna i jasna, na njoj treba da stoje svi važni podaci i uslovi: kako se može korisiti i na kakve popuste je ovlašćen vlasnik kartice.

Ko može karticu dobiti?

Svi koji su bar jednom kupovali kod vas. Vaš cilj je da podelite što više kartica, i zato odmah posle prve kupovine trebate kupcu ponuditi tu mogućnost i objasniti šta dobija sa karticom. Sa karticom trebate dati neku prednost, razlog da nam se kupac vrati i opet kupuje.

Šta se može dati uz karticu?

Možete ponuditi:

-x% popusta

-mogućnost zamene robe (ako roba ne odgovara, može da se zameni u roku od 2 dana)

-skupljanje bodova ( na pozadini kartice )

-obaveštenje o akcijama i o novoj robi

Smislite nešto, što vama najviše odgovara, važno je samo da to predstavlja stvarnu vrednost za kupca

Prednosti kartice:

Vežemo kupce uz sebe

Prilikom registracije kupci će nam dati svoje podatke (ime, email, telefon itd.), koje možete iskoristiti da ih obavestite o akcijama, novostima, i tako generišete promet

Sa redovnim kupcima je ostvarena jedna vrsta poverenja,

Napravite tabelu za registraciju:

Slanje reklame je regulisano “Zakonom o oglašavanju Republike Srbije” i zahteva da primalac daje svoju saglasnost za dobijanje takvih poruka, zato napravite tabelu sa sledećim tekstom:

Dajem svoju saglasnost da mi “IME VAšE FIRME” na dole navedene kontakte šalje oglasne poruke, to potvrđujem svojim potpisom:

Ime kupcae-mail adresaBroj mobilnog telefona (SMS)Potpis
    
    
    

Pored toga trebate obezbediti mogućnost otkazivanja. Na zahtev kupca podatke treba izbrisati.

Znači ako imate kontakte i saglasnost onda možete slati poruke, ali je važno da ne preterate sa porukama, šaljite ih samo kad imate korisne informacije za njih (akcije, promena robe, nova roba i sl.)

Poruke šaljite emailom i ne SMS-om ako imate email adresu, naravno na to utiče i krug kupaca u vašoj prodavnici. Naime ako se radi o starijoj generaciji oni će manje verovatno redovno proveravati svoj inboks, ali za to možete biti rešenje da u tabeli za registraciju obeležite preferirani način obaveštavanja.

Na kraju da saberemo šta ćemo dobiti sa karticom lojanosti:

Svoju bazu potrošača, koji znaju i vas i vašu robu, kojima se uvek možete obratiti, besplatno se reklamirati i držati posao pokretu.

Kako kartica u stvarnom životu treba izgledati? To je stvar vaše odluke, možete štampati na fotopapir na običnom kućnom printeru, možete plastificirati karticu, ili ako želite ostaviti ozbiljniji utisak, kartica se može napraviti od plastike i kao bankovne kartice, pošto je i ta tehnologija sve jeftinija (tražio sam ponudu iz više štamparija koji imaju to u ponudi, čim mi stigne osvežiću post).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *